سو ء استفاده از برند آسیا بتن

با توجه به سواستفاده  از نام تجاری شرکت آسیا بتن به عنوان آسیا بتن غرب و طبق بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان،واحدهای تولیدی فرآورده های بتن با نام تجاری آسیا بتن غرب ، هیچ ارتباطی با اسیا بتن  (به دلیل تولید فرآورده های  بدون مجوز  وغیر استاندارد) نداشته و متخلف محسوب شده و شرکت آسیا بتن آماده  هرگونه همکاری و حمایت از زیان دیدگان در این امر می باشد.

 

سواستفاده از آسابتن
تعداد بازدید : 2049