عوامل موثردرقیمت بتن

با توجه به اینکه قیمت بتن قیمت متغیری بوده لذا هر کدام شرکت ها برای بتن قیمت متفاوتی دارند.

قیمت هر نوع  بتن در  شرکت آسیا بتن بر اساس بازار و نوسانات بازار بتن  و قیمت روز بتن در بازار تعیین می شود.

قیمت بتن در شهرهای مختلف متفاوت بوده و برای داشتن قیمت بتن باید از همان شهر استعلام قیمت گرفت. بنابراین نرخ بازار،شهر مورد نظر در قیمت بتن بسیار موثر است.


قیمت بتنgoo.gl/WJbGXu
تعداد بازدید : 3330