بتن سبک سازه ای

بتن سبک سازه ای (Light Weight Concrete) :

بتن سبک سازه ای (LWC) با محدوده وزن 1.25 تا 1.55 تن بر هر متر مکعب و محدوده 200 تا 500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ، علاوه بر کاهش وزن بار مرده و افزایش مقاومت سازه در برابر نیروی زلزله ، منجر به کاهش هزینه تمام شده سازه می گردد.
متر مکعب :
قیمت واحد خام (قیمت بتن) : 105.000 ریال
مقدار تولید روزانه : 1.800 متر مکعب در روز
وضیعت کالا : بتن آماده - عیار 350 مطابق با استاندارد آبا
تعداد بازدید : 1918