بتن غلتکی

بتن غلتکی (Roller Compact Concrete) :

بتن غلتکی (RCC) بتن متراکم و کم سیمانی است که برای رویه های بتنی و سدها مورد استفاده قرار می گیرد و خاصیت غلتک پذیری آن موجب می گردد تا برای روسازی راه بسیار مقاوم و مفید باشد. امروزه بسیاری از روسازی های اجرا شده در دنیا از نوع بتن غلتکی است.
متر مکعب :
قیمت واحد خام (قیمت بتن) : 105.000 ریال
مقدار تولید روزانه : 1.800 متر مکعب در روز
وضیعت کالا : بتن آماده - عیار 350 مطابق با استاندارد آبا
تعداد بازدید : 2690