آزمایش اسلامپ چیست؟


 

آزمایش اسلامپ چیست؟

یکی از ویژگی های مهم و حیاتی  مصالح سیمانی ، میزان قوام و کارایی ( روان بودن ) آن است.

از جمله آسان ترین و پرکاربرد ترین آزمایش هایی که بر روی بتن انجام می شود ، آزمایش اسلامپ است. این آزمایش یکی از روش هایی است که برای مشخص کردن روانی و کارایی بتن تازه انجام می شود.

آزمایش اسلامپ را می توان در محل اجرای پروژه به وسیله دستگاه اسلامپ و یا در آزمایشگاه بتن تحت شرایط خاص بر روی بتن انجام داد. در کارگاه هایی که فاصله زمانی بین محل ساخت و محل مصرف زیاد است این آزمایش  و تعیین اسلامپ را میتوان در دو مرحله  یکی قبل از ریختن بتن و دیگری  بلافاصله پس از ساخت بتن ارائه داد.

برای این آزمایش از یک قالب مخروطی شکل استفاده می شود. بتن تازه را به داخل قالب ریخته و سپس به وسیله میله ای از جنس فولاد به آن ضرباتی وارد می کنند بعد از این مراحل قالب را برمی دارند. مقدار پایین آمدن و افت  بتن را اندازه گیری کرده .به این مقدار بدست آمده میزان اسلامپ بتن گفته می شود.

نوع و میزان سنگدانه ها ، نسبت آب به سیمان ، مقدار مواد افزودنی مورد استفاده در مخلوط ، عیار سیمان ، نحوه اختلاط ، رطوبت بتن ، میزان هوای موجود در بتن از جمله مواردی است که در اسلامپ بتن تاثیر گذار است.

وقتی نسبت آب به سیمان کم باشد، بتن هیچگونه تغییری نخواهد کرد و میزان عدد اسلامپ آن صفر خواهد بود و اگر بتن کاملا فرو بریزد به معنی آن است که اب موجود در ترکیب زیاد بوده و اسلامپ آن بالا خواهد بود.

ثبت نظر

آخرین نظرات کاربران