توان ترانسپورت 1500 مترمکعب بتن آماده


توان ترانسپورت 1500 مترمکعب بتن آماده در یک شیفت کاری نمادی دیگر از توانمندی های این مجتمع تولیدی می باشد

ثبت نظر

آخرین نظرات کاربران