5. بتن ریزی برج های کردوئن 


بتن ریزی برج های کردوئن اولین برج لغزنده ایران

 

تولید بتن های شات کریت (Shot Crit)

ثبت نظر

آخرین نظرات کاربران